Τα πουλιά καταλαβαίνουν την ανθρώπινη ομιλία:

                                                                            Ενα εκπληκτικό πείραμα